รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อสามองค์ทรงดลบันดาล

12

วันนี้( 25 ส.ค.66) พระเทพวชิรนันทาภรณ์ สุนทรศาสนกิจนายก เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะสงฆ์ พร้อมด้วย นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีประธานฝ่ายฆราวาส และประชาชนชาวนนทบุรีร่วมพิธียกช่อฟ้าวิหารหลวงพ่อสามองค์ทรงดลบันดาลเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อสามองค์ทรงดลบันดาลทั้ง 3 องค์ ให้ประชาชนได้กราบไหว้เป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว ณ วัดลาดปลาดุก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำหรับวัดลาดปลาดุก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองบางไผ่และคลองลาดปลาดุก ในหมู่ที่ 7 บ้านลาดปลาดุก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี