ไม่ทอดทิ้งประชาชน ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเดินเท้า

58

วันนี้ ” ไม่ทอดทิ้งประชาชน ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล.บริเวณ ม.10 ต.ท่าอิฐ ”

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 11.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ลงพื้นที่ซ่อมแซมทางเดินเท้า คสล.บริเวณหมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ (คลองแชชม) พร้อมด้วย นายสมชาย ท่าอิฐ (รองประธานสภา อบต.ท่าอิฐ) และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าอิฐ โดยเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของประชาชน ณ หมู่ 10 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี