เยี่ยมชม..วัดใหม่สุปดิษฐาราม

45

นมัสการ..พระครูปฐมชยาภิวัฒน์ ( หลวงพี่เต๋า) เจ้าอาวาส

วัดใหม่สุปดิษฐาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นายปราโมทย์ ทองกุญชร นายกสมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม ผอ.หนังสือพิมพ์การเมืองชุมชน พร้อม นาง วชิราพิมพ์ ขาวมานิตย์ อุปนายก นายสุวิทย์ กองแก้ว ที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชมภายในวัดฯ