” ปรีดามาแล้ว ” ไม่ทอดทิ้งประชาชน

68

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี สั่งการให้ กองช่าง ดำเนินการขุดรื้อท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำที่ชำรุดพร้อมทำการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ใหม่ ความยาวประมาณ 20.00 เมตร

เรียบถนนสายหลัก หน้าหมู่บ้านแอสทีเรีย และ หมู่บ้านสัมมากร หมู่ 5 ตำบลท่าอิฐ งบประมาณ 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ น้ำท่วมขัง เป็นกรณีเร่งด่วน