จุดเทียนชัย นั่งปรก อธิษฐานจิตเหรียข้าวหลามตัด พระปลัด สุเทพ พระพิราพ “รุ่น” เลื่อนยศ เพิ่มฐานมี มั่งมีทรัพย์

22

สมเเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) กรรมมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธาน จุดเทียนชัย นั่งปรก อธิษฐานจิตเหรียข้าวหลามตัด พระปลัด สุเทพ พระพิราพ “รุ่น” เลื่อนยศ เพิ่มฐานมี มั่งมีทรัพย์

วันพุธที่ 25 ต.ค. 66 จุดเทียนชัย เวลา 16 .25 น.วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) เขต.บางซื่อ