ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยัน ไม่พบส่วยทางหลวงแล้ว

3

พลตำรวจโทจิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยความคืบหน้าในการตรวจสอบส่วยทางหลวงว่า จากการตรวจสอบ และได้มีคำสั่งย้ายตำรวจทางหลวงกว่า 40 นายมายังศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดนั้น เชื่อว่าบางส่วนมีการกระทำความผิดจริง แต่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะหน่วยใดหน่วยหนึ่ง มีตัวกลางเป็นคนดำเนินการเก็บส่วยและนำส่งให้หลายส่วน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพลตำรวจตรีจรูญเกียรติ ปานแก้ว รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง พร้อมยืนยันว่า ขณะนี้ไม่พบการเก็บส่วยสติ๊กเกอร์แล้ว หากประชาชนพบการกระทำผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการได้ทันที

ทั้งนี้ คณะกรรมการของ 3 หน่วยงานที่ตรวจสอบเรื่องนี้ คือ จเรตำรวจแห่งชาติ ตำรวจสอบสวนกลางและรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ดูแลสวัสดิการและการปฏิบัติงานของตำรวจทางหลวง ซึ่งพบว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น มีผลงานการปราบปรามอาชญากรรมทางหลวงเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจับกุมรถเถื่อน การค้ามนุษย์ ป้ายทะเบียนปลอม การปราบปรามยาเสพติด

ส่วนการพิจารณาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวงคนต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และต้องรอให้การแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้เสร็จสิ้นก่อน โดยปัจจุบันก็ยังทำงานร่วมกับรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงด้วยดี ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง