ปฏิบัติการระดมกรวดล้างยาเสพติด

49

จังหวัดนนทบุรีปล่อยแถวปฏิบัติการระดมกรวดล้างยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
วันนี้( 22 มิ.ย.66) เวลา 16.30 น. ที่ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชการที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

โดยสนธิกำลังข้าราชการตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ อาสาสมัครรักษาดินแดน กำนันผู้ใหญ่บ้าน รวมกว่า 390 นาย เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลร่วมใจสร้างหมู่บ้านและชุมชนมั่งคงปลอดภัยยาเสพติด 9 ขั้นตอน คือ เข้าปิดล้อมครวจค้น จัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการ ร้านค้าคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์ บูราณาการตั้งด่านค้นหาผู้เสพ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนสอดคล้องกับนโยบายนนทบุรี 6ดี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การตรวจค้นบ้านเป้าหมาย เครือข่ายผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด เพื่อรณรงค์ต่อต้านกวาดล้างยาเสพติด