ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานถวายโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดตำหนักใต้

93

วันนี้ (4 ก.ย.66) เวลา 14.00 น. ณ วัดตำหนักใต้ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานถวายโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดตำหนักใต้ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมถวายโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดตำหนักใต้ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 แปลง

ได้แก่เลขที่ 263160 เนื้อที่จำนวนหนึ่งงานสี่สิบเก้าสามส่วนสิบตารางวา และเลขที่ 263161 เนื้อที่จำนวนหนึ่งงานสี่สิบสี่เศษเก้าส่วนสิบตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ธรณีสงฆ์ โดยมีพระมหาประเสริฐนรินโท เจ้าคณะตำบลท่าทรายและเจ้าอาวาสวัดตำหนักใต้ พร้อมคณะสงฆ์ร่วมรับโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดดังกล่าว

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว