ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่เยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

31

วันนี้ (5 ก.ย.66) เวลา 13.00 น. ณ อำเภอไทรน้อย และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 4 ราย 2 ครอบครัว คือ อำเภอไทรน้อย บ้านเลขที่ 88/1 หมู่ที่ 2 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กรณีอัคคีภัย ปี 2556 ประเภทกำพร้าบิดาเด็กหญิงอนัญญา ศรศิลป์ เรียนอยู่ชั้น ป.6 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรศิลป์ เรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี เป็นนักเรียน นักศึกษาทุนประเภทเรียนดีจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมารดา ซึ่งประกอบอาชีพครูพี่เลี้ยงอบต.

ได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษาปีละ 10,000 บาท พร้อมถุงยังชีพพระราชทาน และ อำเภอปากเกร็ด บ้านเลขที่ 1/8 หมู่ 1 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรณีอุทกภัย ปี 2554 ประเภทกำพร้าบิดา นางสาวกษมา จันทร์แบบ ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ (ระหว่างประเทศ) และนายกฤตยชญ์ จันทร์แบบ ศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ปี 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี 2554 บิดาเสียชีวิตจากกรณีอุทกภัย เหตุเกิดที่จังหวัดปทุมธานี เป็นนักเรียน นักศึกษาทุนประเภทเรียนดีจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี 2554 เริ่มรับความช่วยเหลือ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมารดา ซึ่งประกอบอาชีพค้าขาย ได้รับทุนการศึกษาปีละ 30,000 บาท พร้อมถุงยังชีพพระราชทาน

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว