ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566”

45

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 9:15 น. ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2566” โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ

เทศบาลนครนนทบุรี ได้จัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วย พระราชทาน ประจำปี 2566 ขึ้น ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ณ บริเวณ แม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเรือสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 32 ลำ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพายแบ่งเป็น

55 ฝีพาย ก.1 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน 300,000 บาท

55 ฝีพาย ก.2 ชิงถ้วยนายเศรษฐา ทวีศิลป์ นายกรัฐมนตรี พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน 100,000 บาท

 

2.ประเภทเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย แบ่งเป็น

30 ฝีพาย ก.1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน 150,000 บาท

30 ฝีพาย ก.2 ชิงถ้วยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมรางวัลเงินสด จำนวน60,000 บาท

นอกจากนี้เทศบาลนครนนทบุรียังร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขันนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 โดย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1.ประเภทเดี่ยวบุคคล ชิงด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท

2.ประเภททีม 5 คน ชิงถ้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 25,000บาท

ในการจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ได้แก่

1 สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร

3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4 บริษัท ธนาคารกรุงไทย มหาชน จำกัด สำนักงานเขตนนทบุรี

5 บริษัท โตโยต้า นนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด

6 บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

7 กรมเจ้าท่า สาขานนทบุรี

8 บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา

9 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

10 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

11 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

12 บริษัท โลหวัฒน์ สตีล จำกัด

13 ทีมกิจกรรม (บริษัท โอสถสภา)

14 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขานนทบุรี

10 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

11 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

 

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว