จังหวัดนนทบุรีเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมพระพรหมวชิรจริยาจารย์ (หลวงพ่อสาย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

87

วันนี้ 9 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี นายอภิชัย อร่ามศรี นางระวีพรรณ แก้วเวียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี

ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระพรหมวชิรจริยาจารย์ (หลวงพ่อสาย) อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สิริอายุรวม 89 ปี

 

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว