นนทบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอาราม 310 ปี และถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล

333

วันนี้ (10 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอุโบสถวัดราษฎร์ประคองธรรม ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอาราม 310 ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ โดยถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์จำนวน 213 ไตร ซึ่งได้รับพระราชทานผ้าไตรสำหรับถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ จำนวน 1 ไตร และผ้าไตรอีกจำนวน 212 ไตร วัดราษฎร์ประคองธรรมจัดถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป

วัดราษฎร์ประคองธรรม เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นศูนย์ประสานงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้บำเพ็ญศาสนกิจด้านการสาธารณูปการมาโดยตลอด

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว