งานทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงเรียนวัดบางสะแกวิทยารังสรรค์

21

วันที่ 10 กย 2566 เวลา10.00 น. พล.ท.ทวี แจ่มจำรัส เป็นประธานงานทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงเรียนวัดบางสะแกวิทยารังสรรค์ ต. บ้านกุ่ม อ. สองพี่น้อง จ. สุพรรณบุรี ในโอกาสครบรอบ101ปี เป็น โรงเรียนวัดที่เคยเรียนชั้น ป.1-ป.4 เพื่อหาเงินสร้างอาคารโดมป้องกันแสงแดดเวลานักเรียนเข้าแถว ได้เงินร่วมทำบุญจากศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธา จากหลายๆสายช่วยกัน ได้ประมาณ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท)