มอบประกาศเกียรติคุณ

40

พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง มอบประกาศเกียรติคุณให้กับพ.ต.ต.สัณหพจน์ จำรัส

สารวัตรอำนวยการ สน. ท่าเรือ “เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เสียสละ ทำงานเพื่อประชาชน”

ณ กองบังคับการตำรวจนครบาล5 เขตบางรัก กทม. เมื่อ 11 ก.ย.66.