แห่จองคิวส่องเลขเด็ดพิธีลงยนต์

27

ประเด็นขวดน้ำมนต์จับจองคิวและส่องเลขเด็ดพิธีลงยนต์
สายมูจากทั่วสารทิศแห่กันมาจับจองเก้าอี้น้ำขวดน้ำมนต์วางจองเข้าคิวในพิธีลงอักขระยันต์เปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาลดาลที่หลังมือและก็มาพาสที่จะไหว้ขอพรจุดธูปเสี่ยงทายเท้าเวสสุวรรณโณ