จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 300,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566

29

วันนี้ (14 ก.ย.2566) เวลา 09.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งก้ามกรามและปลาตะเพียนขาว รวม 300,000 ตัว ณ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 มีข้าราชการ ประชาชน และคณะครูนักเรียนร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน

ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎร เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้แหล่งน้ำสาธารณต่าง ๆ ทั่วประเทศ และขอความร่วมมือชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันดังกล่าว เป็นเวลา 1 วัน

ประยงค์ วิลัย / นสพ.การเมืองชุมชน