บริษัท No.1 Marketing จัดกิจกรรมกีฬาชกมวยไทยสากลต่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อการกุศล Sharp Fighter เพื่อนำเงินรายได้ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส บ้านพักคนชรา

11

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวิศารท์ พจน์ประสาท ,นายวิรัตน์ สินธุฉ่ำ โปรโมเตอร์ Sharp Fighter ,ธนูเงิน ส.จิราดา เป็นโปรโมเตอร์มวย กรรมการตัดสิน พร้อมคณะทำงานได้ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยไทยสากลต่อต้านยาเสพติดเพื่อการกุศล ณ.สนามกีฬาลอนโบวล์ส แก้มลิง บ้านหัวนา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเวทีที่เปิดให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสแสดงทักษะด้านกีฬามวยไทย ห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวทีมวยเป็นที่รวบรวมคนเก่ง คนกล้า รักในกีฬามวยได้แสดงออกโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเป็นเพื่อเป็นการสมทบทุนนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา และสาธารณกุศลต่างๆต่อไป

ในด้านของนายวิศาร์ท พจน์ประสาท กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกีฬามวยของจังหวัดกาญจนบุรีในรูปแบบใหม่ ที่สมผสานมวยไทยกับมวยสากล เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งปราศจาคอบายมุข ตลอดจนเป็นเวทีที่คัดเลือกคนเก่งและคนกล้าได้เข้ามาแสดงทักษะด้านมวยไทยในวงกว้างโดยถูกต้อง ถูกกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการ แพทย์สนาม สนามแข่งขันที่ถูกต้องตามมาตรฐานและปลอดภัย โดย โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่เป็นนักมวยอาชีพ มวยซุ่ม ส่วนเงิน รางวัลจะมอบเป็น 3 รุ่นรุ่นละ 50,000 ถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นการรวมตัวของเด็กเยาวชนที่จะได้แสดงความสามารถเป็นการชกในรูปแบบมวยสากล สร้างสรรค์ แพ้คัดออกเพื่อให้ผู้ชนะคนเดียว โดยมีกติกาสากล ใบอนุญาติการแข่งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและผุ้เชี่ยวชาญ มาทำหน้าที่สำหรับคู่มวยที่จะขึ้นชกในแต่ละไฟล์ ทั้งนี้จะดำเนินการจัดการแข่งขันชกมวยไทยสากลต้านภัยยาเสพติดเพื่อการกุศล เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน , 29 กันยายน และ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 18.00น. – 00.00น. ณ บริเวณสนามกีฬาลอนโบวล์ส แก้มลิง บ้านหัวนา อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

จากนั้นนายวิศาร์ท พจน์ประสาท พร้อมคณะทำงานได้ร่วมต้อนรับพลเอกสมชาย วิษณุวงษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมชมมวยไทยคู่เปิดสนามในคู่เด็ก กติการการชกยกละ 2 นาที 5 ยก โดยเมื่อเสียงระฆังดังขึ้น นักชกทั้งฝ่ายต่างเดินหน้าเข้าแลกหมัด เท้า เข่าศอก กันอย่างดุเดือดสร้างเสียงเชียร์ให้กับพี่เลี้ยงและประชาชนที่เข้าร่วมชมกันอย่างสนุกสนาน เร้าใจ จนระฆังสิ้นเสียงในยกที่ 5 ฝ่ายแดงจากเมืองกาญจนบุรี สามารถทำคะแนนได้ชัดเจนเข้าตากรรมการจนสามารถชนะได้ในที่สุด

ข่าวภูมิภาค กาญจนบุรี วันชัย แก้ววิลัย 0852330789