เปิดสำนักงานชมรมชาวใต้อำเภอท่าม่วง

39

เสนอ ชูจันทร์ นายกสมาคมชาวใต้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดสำนักงานชมรมชาวใต้อำเภอท่าม่วง.มีศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ และช่าวใต้ในจังหวัดร่วมเปิดป้ายและแสดงความยินดี ที่กาญจนบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่คนใต้รักสามัคคีกันดีมากน่าชมเชยยิ่ง