“สาธิตม.ศิลปากร”จัดกีฬาสี EDSU GAMES 2023

48

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี “EDSU GAME 2023” ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ประถมศึกษา)

ทั้งนี้ทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ระดับประถมศึกษา จัดโครงการ EDSU GAMES 2023 ซึ่งในปีนี้มาในทีม THE POWER OF SPORTMANSHIP พร้อมด้วยกองเชียร์ทั้ง 4 คณะสี โดยมี ผศ.ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา), ดร.สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.สิริกมล หมดมลทิน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน มาร่วมงานด้วย พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้ปกครองฯ, ผู้ปกครอง เข้าร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬา ท่ามกลางความสนุกสนานครื้นเครงและเป็นกันเอง ที่อาคารเพชรรัตน–สุวัทนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อเร็วนี้