สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคมยื่นหนังสือถึงนายกฯเศรษฐา…แก้ปัญหาวัดบางคลาน

100

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111 ถ.นครปฐม เขตดุสิต กทม.

นายปราโมทย์ ทองกุญชร สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม( ส.พ.ส)พร้อมกรรมการสมาคมฯ เข้ายื่นหนังสือถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้เร่งแก้ปัญหาภายในวัดบางคลาน โดยมีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบ

โดยนายปราโมทย์ ได้กล่าวว่า”จากกรณีคณะสงฆ์แต่งตั้งพระครูพิสุทธิวรากร เป็นเจ้าอาวาสของวัดหิรัญญาราม(วัดบางคลาน) จ.พิจิตร ตามกฎหมายคณะสงฆ์ เพื่อทำหน้าที่ไปดูแลทรัพย์สินทุกอย่างภายในวัด แต่ปรากฎว่าได้มีกลุ่มลูกศิษย์ของอดีตเจ้าอาวาสองค์เก่าประมาณ100คน ได้ต่อต้านขัดขวางมิให้พระครูพิสุทธิวรากร เข้ามาพื้นที่ภายในวัด โดยปิดประตูวัดและจัดคนเฝ้าตลอด24. ชม.ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 จนทำให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ที่มีศรัทธาต่อ”หลวงพ่อเงิน” วัดบางคลานไม่สามารถเข้าไปกราบขอพรตามความศรัทธาได้ หลังจากนั้นทางเจ้าอาวาสฯได้ฟ้องต่อศาลให้คนกลุ่มนี้เปิดประตูวัดให้เจ้าอาวาสฯเข้าไปภายในพื้นที่ ภายหลังศาลก็ได้มีคำสั่งให้บุคลกลุ่มนี้เปิดทางให้เจ้าอาวาสฯเข้าไปภายในวัด แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังไม่ยอมเปิดประตู จนภายหลังทางผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำกำลังเข้าไปเพื่อขอคืนพื้นที่วัดตามคำสั่งศาล แต่ก็โดนต่อต้านจากกลุ่มคนดังกล่าว จนเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ แม้จะมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่นำคณะเจ้าหน้าลงไปตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัด พอตรวจสอบเสร็จสิ้น กลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ก็ได้ทำการปิดประตูวัดไม่ให้เจ้าอาวาสฯเข้าในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้พุทธศาสนานิกชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความรู้สึกไม่สบายใจและเห็นว่าเป็นปัญหาที่เกินกว่าเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดจะแก้ไขได้ ดังนั้นในนามของสมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสังคม จึงขอให้ท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงมาแก้ไขปัญหาเพื่อความสงบสุขของท้องถิ่นและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาใน”หลวงพ่อเงิน” วัดบางคลาน ได้เข้าไปกราบไหว้ได้โดยเร็ว”