ขอความเป็นธรรมให้กับผู้ค้ำหาบเร่-แผงลอย ตลาดโบ๊เบ๊มหานาค

16

18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 ภายในสำนักงาน ก.พได้มีกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตลาดโบ๊เบ๊ สหกรณ์ โบ๊เบ๊ เฉลิมพระเกียรติ จำกัด

และถนนสีลม(ซ.ศาลาแดง) จำนวน 60 คนนำโดยนายสมศักดิ์ ศรีทรัพย์ เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ได้แก่

1.เรื่อง ขอความเป็นธรรมให้กับผู้ค้ำหาบเร่-แผงลอย ตลาดโบ๊เบ๊มหานาค เนื่องจากผู้ค้าที่ทำการค้าในพื้นที่ตลาดโบ๊เบ๊-มหานาค ฝั่งริมคลองผลุงกรุงเกษม และผู้ค้ำฝั่งหน้าอาคาร ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สหกรณ์ โบ๊บ๊ฯ มีความประสงค์ให้ นายกรัฐมนตรี ,กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตป้อมปราบฯ จัดให้สหกรณ์โบ๊เบ๊ฯ ผู้ค้ำ และเครือข่ายภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว และช่วยพิจารณาแนวทางร่วมพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อประชาชนและผู้ค้าเป็นลำคับต่อไป

2. ขอความเป็นธรรมและขอความเมตตาจากนายกรัฐมนตรี

กรณีกลุ่มผู้ค้าถนนสีลมขาเข้าได้รับความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบของผู้ว่ากรุงเทพมหานครทำให้กลุ่มผู้ค้าต้องหยุดขายบริเวณถนนและย้ายเข้าไปขายในซอยแทนซึ่งบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่คับแคบจึงขอความเป็นธรรมและของความเมตตาจากนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว

เวลา 09.05 นนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนได้มารับหนังสือ และได้ให้กลุ่มจัดตัวแทนจำนวน 11คนเข้าหารือในรายละเอียดที่ห้องประชุม 1111 ภายในสำนักงาน กพ.เพื่อหาข้อยุติ อยู่ระหว่างการหารือ