เจ้าคุณธงชัย ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี

70

วันนี้ (18 กันยายน 2566) เวลา 13.31 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี โดยนายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวรายงานว่า อาคารศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี หลังนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากอาคารที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรีหลังเดิม ได้ใช้งานมานานกว่า 30 ปี มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม พื้นที่ใช้สอยคับแคบ ไม่สามารถรองรับและให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการในแต่ละวันประมาณ 300-400 คน จึงมีความจำเป็นที่จะจัดให้มีส่วนบริการแบบเบ็ดเสร็จประจำอำเภอเมืองนนทบุรีขึ้น เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอย่างน้อย 22 หน่วยงาน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากกรมการปกครอง เพื่อก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ขึ้น

ยกระดับการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบการออกแบบอาคารราชการในการบูรณาการภาครัฐต่าง ๆ ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในการเดินทางมาเพียงครั้งเดียว เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์ราชการสะดวกกรมการปกครองสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเมืองนนทบุรี เป็นอาคาร 5 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 9,531 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างวันที่ 8 มิถุนายน 66 สิ้นสุดสัญญา 6 พฤษภาคม 68 ค่าก่อสร้าง 80.9 ล้านบาท

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว