บชก.เปิดโครงการฝึกครูต้นแบบตามแบบฝึกพระราชทาน การฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์จริง

14

วันที่19 ก.ย.66 ที่อาคารพิทักษ์สินติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พลตำรวจตรี ภูมินทร์ พุ่มพันธุ์ม่วง รอง ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง เป็นประทานพิธีเปิดโครงการ ฝึกครูต้นแบบตามแบบฝึกพระราชทาน การฝึกทบทวนยุทธวิธีตำรวจ และ โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมในที่สาธารณะ

พลตำรวจตรี ภูมินทร์ กล่าวว่า สำหรับการจัดโครงการฝึกครูต้นแบบตามแบบฝึกพระราชทานการฝึก ทบทวนยุทธวิธีตำรวจ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่ต้องการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังมีการสาธิตยุทธวิธีในการนำกำลัง เข้าตอบโต้สถานการณ์ที่มีเหตุรุนแรง เหตุกราดยิงในชุมชน โดยทีมครูฝึก ชุดคอมมานโด หนุมาน และมัจฉานุ

พลตำรวจตรี ภูมินทร์ กล่าวต่อว่า วัตถุประสงค์การฝึกครั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ข้าราชการตำรวจ และการฝึกที่ถูกต้องตามยุทธวิธี และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับโลก และนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งตอนนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษ ในกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถือได้ว่ามีมาตรฐานระดับโลกอยู่แล้ว ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการฝึกครูต้นแบบ และจะกระจายผู้ฝึกต้นแบบนี้ไปยังหน่วยงานต่างๆในองค์กรตำรวจเพื่อให้ความรู้และเป็นมาตราฐานเดีนวกัน ซึ่งตามหลักยุทธวิธีนี้จะก่อให้เกิดความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และประชาชนขณะเกิดสถานการณ์จริง พร้อมนำบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในยุทธวิธี