ร้องตรวจสอบ

24

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.20 น. ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ภายในสำนักงาน ก.พ. ได้มี นายทรงชัย เนียมหอม ประธานกลุ่มประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน พร้อมสมาชิกจำนวน 3 คน เดินทางมา

วัตถุประสงค์ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามอำนาจทางกฎหมาย, อำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, อำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 6 (1) (2) (3) (4) (5) ดังนี้

1. ยื่นแจ้งเรื่องให้ตรวจสอบเจ้าพนักงานตำรวจทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าจับกุมนักโทษนายทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่สนามบินดอนเมือง เนื่องจากพบการเลือกปฏิบัติ ผิดแปลกจากการเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั่วไป

2. ยื่นแจ้งเรื่องให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้ารับตัวนักโทษชายทักษิณ ชินวัตร หลังคำสั่งขังของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 พบการเลือกปฏิบัติที่ผิดแปลกจากการควบคุมนักโทษทั่วไปกล่าวคือ ไม่มีรถลูกกรงทุกชนิดที่เผยให้เห็นว่ามีการควบคุมนักโทษรายดังกล่าวจริง โดยอ้างว่าเพื่อคุ้มกันความปลอดภัย เหตุจาการใช้รถพิเศษคลุมฟิล์มดำสนิทประชาชนทั้งประเทศไม่พบหลักฐานว่ามีตัวนักโทษอยู่ในรถคันดังกล่าวจริง

3. ยื่นแจ้งเรื่องให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่เอื้อประโยชน์ให้ น.ช.ทักษิณ ชินวัตร ได้รับอภิสิทธิ์เหนือนักโทษทั่วประเทศ

4. ยื่นแจ้งเรื่องให้มีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานเปิดเผยข้อมูลเพื่อประชนทั้งประเทศหายเคลือบแคลงสงสัย เรียกความเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย กรณีมีการเอาตัว น.ช.ทักษิณ ชินวัตร เข้าไปในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจริงหรือไม่ ปัจจุบัน น.ช.ทักษิณ ชินวัตร พักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่ และขอให้แพทย์ที่สังคมให้ความไว้วางใจ เข้าสอบสวนโรค น.ช.ทักษิณ ชินวัตร ป่วยร้ายแรงถึงขั้นไม่สามารถกลับเรือนจำได้จริงหรือไม่

5. ยื่นแจ้งเรื่องให้ตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ น.ช.ทักษิณ ชินวัตร ที่ทางกลุ่มประชาภักดิ์พิทักษ์สถาบัน ได้ยื่นเรื่องไว้แล้ว ปัจจุบันได้ดำเนินการตามคำร้องแล้วหรือไม่

6. ยื่นแจ้งเรื่องนำหลักฐานคำสั่งอัยการสูงสุดสั่งฟ้อง น.ช.ทักษิณ ชินวัตร คดีอาญา มาตรา 112 ขอให้นายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำสั่งถึง ผบ.ตร. ประสานกรมราชทัณฑ์ นำหมายจับไปแสดงและอายัดตัวไว้ ป้องกันเหตุคดีขาดอายุความ และป้องกันการหลบหนีคดีออกนอกประเทศ

– เวลา 10.16 น.อยู่ระหว่างรอสมาชิกเดินทางมา ซึ่งได้นัดหมายไว้ในเวลา 10.30 น.

-เวลา 10.29 น. กลุ่มฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านทาง นาย สมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนฯ รับเรื่องไว้ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จากนั้น ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

– เวลา 10.35 น. ยุติกิจกรรม เดินทางออกจากพื้นที่ เพื่อไปยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยต่อไป