กรมพลาธิการทหารบกเปิดอาคารที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบกแห่งใหม่

55

วันนี้ (19 กันยายน 2566) ณ กรมพลาธิการทหารบก ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พลตรีพิสิษฐ์ ผาสุข รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัด เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารบก จำกัด แห่งใหม่ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ให้ใช้งบพัฒนาสหกรณ์ประจำปี 2566 ในการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ เป็นเงินจำนวน 1,997,000.- บาท แทนสำนักงานแห่งเดิมที่ตั้งอยู่บนตึกกองบัญชาการ กรมพลาธิการทหารบก ชั้น 2

สำหรับในการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัด แห่งใหม่นี้ เพื่อส่งเสริมการออม การถือหุ้น การรับ – ฝากเงิน การให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อการอันจำเป็น โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารบก จำกัดแห่งนี้สามารถรองรับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการ รวมทั้งมีการจัดระเบียบพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสม เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิธีเปิดอาคารฯ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารบก จำกัด แห่งใหม่นี้มีพระเทพวชิรนันทาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพลาธิการทหารบก จำกัด มีนายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน