“รองต่อ” ลงพื้นที่ บุรีรัมย์ สระแก้ว ดูแลความเป็นอยู่ สวัสดิการตำรวจชั้นผู้น้อย

15

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ และดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ตามแนวชายแดน จ.บุรีรัมย์ และ จ.สระแก้ว พร้อมทั้งกำชับให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตนเป็นตำรวจของประชาชน

วันนี้ 21 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม พร้อมด้วย พล.ต.ต.ศิร์ธัชเขต ครูวัฒนเศรษฐ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สระแก้ว โดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรสระแก้ว และข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

โดยจุดแรก เดินทางไปยัง สภ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนกัมพูชาประมาณ 15 กม. มีพื้นที่ 258.12 ตร.กม. ดูแลรับผิดชอบ 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน ของอำเภอบ้านกรวด ซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 93 นาย โดย พ.ต.อ.ญาณะธัช ชัยพชรโชติ ผกก.สภ.บ้านกรวด ได้รายงานสรุปสถานการณ์ และสภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ ซึ่ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับข้าราชการตำรวจและครอบครัว สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ต่อมา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน บริเวณฐานปฏิบัติการช่องโอบก โดยมี พ.ต.อ.ปาริชาติ บรรจงปรุ ผกก.ตชด.21 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ให้การต้อนรับ โดยฐานปฏิบัติการช่องโอบก ขึ้นตรงกับกองร้อยตระเวนชายแดนที่ 216 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เดิมทีบริเวณดังกล่าวเคยเป็นเส้นทางลักลอบลำเลียงอาวุธ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย ทั้งนี้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ฯ ได้กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และเน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนและตำรวจภูธรในพื้นที่จะต้องร่วมมือกันและประสานงานให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด

จากนั้น ได้เดินทางไปยัง จ.สระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปางสีดา และ สภ.เขาสิงโต ตามลำดับ โดยมี พล.ต.ต.ณัฐพงษ์ สัตยานุรักษ์ ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พ.ต.อ.พิสิษฐ์ธัช นาคชัยวัฒนา ผกก.สภ.ปางสีดา พ.ต.อ.พีรเดช เจริญสุข ผกก.สภ.เขาสิงโต พร้อมทั้งข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับ และรับมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ได้กำชับข้าราชการตำรวจในพื้นที่ทั้งสองแห่ง ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ในการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน พร้อมกำชับผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นแบบอย่าง สร้างขวัญกำลังใจ สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย


อนึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ซึ่งมีความห่วงใยความเป็นอยู่ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่ห่างไกล มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกไปเยี่ยมเยียน ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนมอบสิ่งของเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ และแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ
………………………………………………