เก็บข้อมูลวิจัย

20

คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยชิบะ และกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าพบพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ อธบดีกรมคุมประพฤติและคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ในโอกาสเดินทางมาเยือนกรมคุมประพฤติ ประเทศไทย เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดหญิงในระบบงานคุมประพฤติไทย

นอกจากนี้ รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วยคณะฯเข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปภารกิจและแนวทางการดำเนินงาน Quick Win ของกรมคุมประพฤติ ณ ห้องประชุมชั้น 9 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EMCC) ณ บริเวณชั้น 6 กรมคุมประพฤติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. เมื่อ 21 กันยายน 2566