นนทบุรีจัดโครงการสัมมนา “นนทบุรี” เมืองหลักที่รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน

52

วันนี้ (22 กันยายน 2566) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “นนทบุรี” เมืองหลักที่รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และพัฒนาบุคลากรของจังหวัดให้มีความพร้อมในการเสริมสร้าง สนับสนุน ผลักดันด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด และการบริหารจัดการน้ำ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมจำนวน 125 คน

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว