โรงงาน SCGP ร่วมกับอำเภอท่ามะกาจัดโครงการ ปลูก ลด ร้อน’ สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน พลิกฟื้นสภาพแวดล้อมให้กลับมาสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

37

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น

บริษัท เอสซีจี จำกัด (มหาชน)นำโดย นายบัญชา พัฒนาวิบูลย์ผู้จัดการส่วนบริหารSCGP ร่วมกับอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการ SCGP ปลูก ลด ร้อนเพื่อพลิกฟื้นสภาพแวดล้อม ให้กลับมาสมบูรณ์อย่างยั่งยืน โดยมีนายอนุชา หอยสังข์นายอำเภอท่ามะกาเป็นประธาน ในพิธีปลูกป่าลดร้อน โดยมี ดร.รหัส แสงผ่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเขาสามสิบหาบประธานป่าชุมชน กล่าวรายงาน

โดยกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้มีหน่วยงานราชการ ทหารตำรวจ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี โรงงาน นายอุทัย ม่วงน้อย กำนันตำบลเขาสามสิบหาบ พร้อมฝ่ายปกครองตำบลเขาสามสิบหาบ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบหาบชาวบ้านและจิตอาสาตำบลเขาสามสิบหาบเข้าร่วม ในกิจกรรมปลูกป่าลดร้อนบริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหินหมู่ที่ 1 เขาสูง ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1,272ไร่ โดยรอบ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ไม่เพียงเพิ่มพื้นที่ สีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม แต่ยังมีการต่อยอดโครงการ และพัฒนาแหล่งน้ำ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนได้ร่วมพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์

ในวันที่โลกป่วยด้วยภาวะโลกร้อน “ต้นไม้” เป็นตัวช่วยสำคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุหลักได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีส่วนช่วยรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติและคืนความสมดุลให้กับความหลากหลายทางชีวภาพ

เอสซีจี” เป็นอีกองค์กรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชียวชาญ ด้านการปลูกต้นไม้ เพื่อการฟื้นฟูป่าที่สมบูรณ์ โดยให้ทุกกลุ่มธุรกิจดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการปลูกอย่างมีองค์ความรู้ เพื่อให้กล้าไม้ต้นเล็กๆ สามารถอยู่รอด และเจริญเติบโตแข็งแรงเป็นต้นไม้ใหญ่ได้อย่างยั่งยืน โดยเอสซีจีได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปลูก ตั้งแต่การเพาะกล้า การขยายพันธุ์ การปลูกต้นไม้ให้รอดในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม รวมถึงขยายผลการศึกษา ต่อไป

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/บก.ภูมิภาค

ข่าวการเมืองชุมชน/รายงาน/