นนทบุรีจัดพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม

20

วันนี้ (22 กันยายน 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2566 จำนวน 103 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 515,000 บาท

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุข ทรงมีเมตตาประทานทุนให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจน ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชุน /ภาพข่าว