เจ้าหน้าที่หน่วยงานหลายภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาร้องเรียนพนักงานไม่ได้รับค่าแรงจากนายจ้าง

42

วันที่ 22 ก.ย.66 เวลาประมาณ 14.00 น นายฉกาจ อาสาสนา ป.อาวุโส อำเภอท่ามะกาพร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/ป.ศดธ.กำนันตำบลแสนตอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย ม.7 ต.แสนตอ เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่ามะกา อส.อ.ท่ามะกา เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี


เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกจ้างร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมว่าบริษัทแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในตำบลแสนตอค้างค่าแรงแรงงาน
จำนวน 5 วิก และวันนี้ได้มีตัวแทนผู้ประกอบการ ของบริษัท มาร่วมหาทางออกและชี้แจง เรื่องเงินค่าแรงที่ค้างพนักงาน
ผลการประชุมจนสามารถหาข้อยุติได้ สรุปได้ดังนี้
1.แรงงานคนไทยที่ทำงาน รายเดือน จำนวน 27 คน ทางผู้ประกอบการจ่ายค่าแรงครบแล้ว
2. แรงงานรายวิก จำนวน 15 คนจ่ายไปแล้ว คงเหลือค้างจ่ายต้นวิก ก.ย.66 บริษัทจะจ่าย ภายใน 27 ก.ย.66
3.แรงงานต่างด้าว ประมาณ 104คน ทางโรงงานได้ทยอยจ่ายบ้างแล้วและทางรง.รับปากจะจ่ายให้ ไม่เกินวันที่ 5 ตค.66
เบื้องต้นทางผู้ประกอบการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ว่า ทำบัญชีคิดเงินผิดพลาดทำให้ต้องคิดใหม่
ในส่วนค่าจ้างที่ค้างจ่ายทางสำนักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการจังหวัด กาญจนบุรีจะดำเนินทางกฏหมายต่อไป