สาธิต.ม.ศิลปากรได้รับเชิญงานมหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติที่เกาหลี

93

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับมัธยมศึกษา) ในนาม “Satit Silpakorn Folkdance Group”เตรียมเดินทางไปเข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ ตามที่ได้รับเชิญจากองค์การสมาพันธ์วัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (CIOFF Korea) ระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2566 ณ เมือง Yangyang จังหวัด Gangwon ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

นำโดย อาจารย์ดวงนภา ศรีนันทวงศ์ หัวหน้าคณะและประธานศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) นอกจากนี้ทางคณาจารย์ นักเรียน และศิษย์เก่า ได้จัดมีการจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์พระพิฆเนศเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปเข้าร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมนานาชาติ ดังกล่าว