ตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

30

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566

วันนี้ (26 มิ.ย.66) เวลา 08.00 น. ณ วัดพระอุโบสถ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ