เขตบางซื่อ สำรวจเส้นทาง “Bangkok Car Free Day 2023

14

วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสรสิช เหลืองรุ่งเกียรติ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขต ร่วมกับอาสาสมัครจักรยานสำรวจเส้นทางในพื้นที่เขต เพื่อค้นหาเส้นทางที่จะนำมาคัดเลือกปักหมุด และพัฒนาปรับปรุงต่อยอดใช้เป็นเส้นทางที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเดินทางด้วยรถจักรยานได้อย่างสะดวก-ปลอดภัย เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะตามโครงการ “Bangkok Car Free Day 2023”

โดยสำรวจเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีรถไฟสายสีแดง สถานีบางซ่อน ไปท่าเรือบางโพ และสิ้นสุดที่สถานีรถไฟฟ้า สถานีเตาปูน เป็นระยะทาง 6.67 กิโลเมตร ระหว่างเส้นทางผ่านสถานที่สำคัญที่เชื่อมต่อกัน เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ สถานีรถไฟฟ้า สถาบางซ่อน สถานีเตาปูน สถานีบางโพ ท่าเรือบางโพ ตลาดมณีพิมาน ตลาดบางซ่อน ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ และได้สำรวจพบจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคในเส้นทางที่ต้องนำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป อาทิ มีสิ่งกีดขวางทางเท้า บางจุดเส้นทางแคบ-มืด จุดเพิ่ม-ปรับทางลาด ป้ายสัญลักษณ์ น้ำท่วมขังซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟ เพื่อพัฒนาให้การเชื่อมต่อระบบขนส่งเป็นไปได้โดยสะดวก ปลอดภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น