คนไทยทำได้

52

พันธ์ุปลาสวย เที่ยวระยองต้องลองเข้าชมได้ ฟาร์ม Atoll Farm เปิดตั้งแต่ เวลา 10.30 น. – 18.00 น. เปิดทุกวัน

คนไทยก็ไม่แพ้ใครปลาสวยงาม นายวิภูนล มธุรินกุลภัทร จบการศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร ผู้เพาะพันธ์ปลาสวยงามอีกคน ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึง ปัจจุบัน 2566

ปักหมุดไปชมกันได้ที่ ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง