นนทบุรีจัดประชุมจัดประชุมคณะทำงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

13

เมื่อวันที่26 กันยายน 2566 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) (Good Guy Run 2023) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดเตรียมงาน กำกับ และติดตามการจัดกิจกรรมฯ ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลจัดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561 และเว้นว่างในช่วงสถานะการณ์โควิด ปี พ.ศ.2563-2564 ซึ่งในปี พ.ศ.2566 จะจัดกิจกรรมเดิน- วิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย.2566 มีจุดเริ่มต้น ณ สำนักงาน ป.ป.ช.ถึงจุดสิ้นสุด ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ โดยปิดการจราจร ถนนนนทบุรี และถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี

ตั้งแต่ เวลา 03:30 น.เป็นต้นไป การจัดกิจกรรมนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นผู้ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาโดยตลอด

สำหรับกิจกรรมฯนี้ มีการวิ่ง ทั้งสิ้น 3 ระยะ ประกอบด้วย

ระยะทาง 13 กม. ราคา 500 บาท

ระยะทาง 5 กม. ราคา 400 บาท

ระยะทาง 2 กม. ราคา 300 บาท

โดยปล่อยขบวนนักวิ่ง ในเวลา 05:00 น.

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว