ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้ พ.ต.ต.ศิวกร สารวัตรคนเก่า ที่เสียชีวิตพร้อมมอบของที่ระลึกให้ตำรวจที่เกษียณอายุราชการ

12

สารวัตรกล้า ตำรวจทางหลวงนครปฐมคนใหม่ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้ พ.ต.ต.ศิวกร สารวัตรคนเก่า ที่เสียชีวิตพร้อมมอบของที่ระลึกให้ตำรวจที่เกษียณอายุราชการ

วันที่ 27 ก.ย.66 พ.ต.ต.กล้า สมบัติพิบูลย์ รรท.สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด , แม่บ้านตำรวจทางหลวง ร่วมกันทำบุญ เลี้ยงพระ

ณ.ที่ทำการ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. อุทิศส่วนกุศลแก่ พ.ต.ต.ศิวกร สายบัว พร้อมกับมอบของที่ระลึกแก่ ข้าราชการตำรวจ 5 นายที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ 2566