ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB)ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมควบคุมมลพิษ

8

“ตํารวจสอบสวนกลาง (CIB)ร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ กรมควบคุมมลพิษ เปิดปฏิบัติการตรวจค้นโรงงาน พบขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1,000 ตัน และไม่มีใบแจ้งให้ประกอบกิจการ”

 

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.คงกฤช เสิศสิทธิกุล รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.ชัชวาล ชูชัยเจริญ ผกก.2 บก.ปอศ., พ.ต.ท.วันเผด็จ จันยะรมณ์ รอง ผกก.2 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.อัครพล เอี่ยมสําอาง รอง ผกก.(สอบสวน) กก.2 บก.ปอศ.

เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้น นําโดย พ.ต.ท.พีระพัฒน์ สุทธเสนา, พ.ต.ท.หญิง วณิชยา ไชยปรุง, พ.ต.ท.ชวพล เชื้อเพ็ชร์ สว.กก.2 บก.ปอศ., พ.ต.ต.วรรณลพ รัตนวงษ์ สว.กก.2 บก.ปอศ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ กก.2 บก.ปอศ.

สถานที่ตรวจค้น

– บริษัท 2 แห่งใน ต.ลําลูกกา อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ตามหมายค้น ศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 501/2566 และ ที่ 502/ 2566 ลง 25 กันยายน 2566 พบนางสาวหนึ่งฤทัยฯ (เป็นผู้ดูแล บริษัท) เป็นผู้นําตรวจค้น

– บริษัทแห่งหนึ่งที่ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา ตามหมายค้น ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 77/2566 ลง 25 กันยายน 2566 พบนางสาวสิรภัทรฯ (เป็นผู้ดูแล บริษัท) เป็นผู้นําตรวจค้น

พร้อมตรวจยึดของกลาง พบสินค้าประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์จํานวนมาก โดยยึดตรวจสินค้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศ จํานวน 1,960 ชิ้น, โน๊ตบุ้ค จํานวน 60 ชิ้น และ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีแหล่งที่มาจากต่างประเทศอีก 1,000 กิโลกรัม

สืบเนื่องจากเจ้าพนักงานตํารวจฯ ได้สืบทราบว่ามีการนําสินค้า ประเภทขยะ อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งน่าเชื่อว่าลักลอบนําเข้ามาภายในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย และเป็นสินค้าต้องห้าม การนําเข้า อีกทั้งยังส่งผลเสียทําให้อากาศเกิดมลพิษ เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอหมาย ค้นทงั้ ไปยังบริษัทฯ ทั้ง 3 แห่ง ข้างต้น

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กรมควบคุม มลพิษ จึงได้เข้าตรวจค้นยังที่ตั้งของบริษัทฯ ทั้ง 3 จุด พบเป็นลักษณะของโรงงาน ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บ และคัดขยะอิเล็กทรอนิกส์จํานวนมาก รวมกันมากกว่า 1,000 ตัน และพบว่ามีสินค้าบางส่วนน่าเชื่อได้ว่า เป็นสินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากต่างประเทศ จากการสอบถามผู้นําตรวจค้นให้การว่าสินค้าส่วนหนึ่งรับซื้อ มาจากประชาชนทั่วไป และยังไม่สามารถนําหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ อีกทั้งยังตรวจสอบ พบว่าบริษัททั้ง 3 แห่งนี้ ยังไม่มีการแจ้งให้ประกอบกิจการ ติดตั้งเครื่องจักรไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต และมีการระบายอากาศเสียจากกระบวนการผลิต โดยไม่ผ่านระบบขจัดมลพิษทางอากาศ ซึ่งมีความผิด ตาม พรบ.โรงงานฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ตรวจยึดและอายัดขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ไว้ของกลาง รวมถึงตรวจยึด เอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การได้มาซึ่งสินค้าดังกล่าว เอกสารการชําระภาษีนําส่ง พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย และได้เรียกให้ผู้ต้องหามาแสดงเอกสารที่เก่ียวข้องต่อไป