ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

68

มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร. 1 ตุลาคม 2566