“บิ๊กต่อศักดิ์” ผบ.ตร.เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

85

พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ภรรยา พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการตำรวจ ร่วมกันทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปทุมวัน เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 1 ตุลาคม 2566

ภายหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี