สว.กล้า ตํารวจทางหลวงนครปฐม เข้มงวดปราบปรามรถบรรทุกน้ําหนักเกิน จับกุมรถบรรทุก 10 ล้อ และ 18 ล้อ จํานวน 2 ราย พบบรรทุกเกินกว่า 13,830 กก.

15

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการตํารวจทางหลวง (บก.ทล.) ภายใต้ การอํานวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รรท.ผบก.ทล., พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ ปิตะบุตร รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป.ปรท.รอง ผบก.ทล., พ.ต.อ.ภคพล สุชล รรท.ผกก.2 บก.ทล., พ.ต.ท.วิศิษฏ์ มินเสน รอง ผกก.2 บก.ทล., พ.ต.ท.นโรตน์ ยุวบูรณ์ รรท.รอง ผกก.2 บก.ทล., พ.ต.ท.กฤตย์ ธีรเวศย์สุวรรณ รรท.สว.กก.2 บก.ทล.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นําโดย พ.ต.ต.กล้า สมบัติพิบูลย์ รรท.สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล., ร.ต.อ.ศรัณยพงศ์ อ่อนสิงห์, ร.ต.อ.ณัฎฐพล นิธิพัฒนโรจน์, ร.ต.ต.ฉลาด ใจแก้ว, ร.ต.ต.ภานุพงษ์ ทองนพ รอง สว.(ป) ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล., ด.ต.เฉลิม เนียมเมือง และ ด.ต.ชุติเทพ คชพงษ์

 

จับกุมตัว

1.นายปฏิพัทธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี

สถานที่จับกุม บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 375 กม.32 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2566 เวลาประมาณ 12.00 น.

พร้อมของกลาง รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ จํานวน 1 คัน น้ําหนักรวม 32,210 กก. (เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 7,210 กก.)

2.นายทรงภพ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี

สถานที่จับกุม บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3233 กม.24 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม เมื่อ วันที่ 2 ต.ค. 2566 เวลาประมาณ 14.00 น.

พร้อมของกลาง รถพ่วง 6 เหลา 22 ล้อ จํานวน 1 คัน น้ําหนักรวม 64,330 กก. (เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด 13,830 กก.)

เพื่อดําเนินในข้อหา “ใช้ยานพาหนะบรรทุกที่มีน้ําหนักเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดมาใช้บนทางหลวง (พรบ.ทางหลวง ม.61 ม.73/2 และประกาศของผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดิน ลงวันที่ 22 ธ.ค.2548 เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะทมี่ีน้ําหนักน้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนดฯ)

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากนโยบายของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ที่ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวง เข้มงวดกับการปราบปรามการลักลอบบรรทุกน้ําหนักเกินกว่าที่กฎหมายกฎหมายตามถนนหลวง พ.ต.ต.กล้า สมบัติพิบูลย์ รรท.สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. จึงได้สั่งการเน้นย้ํา โดยได้กําหนดมาตรการให้

เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงในสังกัดส.ทล.1กก.2บก.ทก.วางกําลังตามเส้นทางที่คาดการณ์ว่าจะมีการลักลอบ บรรทุกหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เพื่อ เฝ้าสังเกตุการณ์และเข้าไปตรวจสอบจับกุม

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 ต.ค.66 เวลาประมาณ 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.2 บก. ทล. ได้ตรวจพบการลักลอบบรรทุกน้ําหนักเกินของผู้ประกอบการรายหนึ่งในพื้นที่ จ.นครปฐม โดยเป็นการใช้ เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 375 ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม

เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงชุดจับกุม ได้ เข้าไปตรวจสอบพบ นายปฏิพัทธ์ฯ อายุ 26 ปี เป็นผู้ขับขี่รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ จํานวน 1 คัน จึงได้นํารถ เข้าชั่งด้วยเครื่องชั่ง ปรากฏว่า รถบรรทุกคันดังกล่าวมีน้ําหนักสุทธิอยู่ที่ 32,210 กก. ซึ่งพิกัดน้ําหนักตาม กฎหมายสําหรับรถประเภทนี้กําหนดไว้ที่ 25,000 กก. ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไป 7,210 กก. เจ้าหน้าที่ ตํารวจจึงแจ้งสิทธิ์พร้อมข้อกล่าวให้ทราบ และนําตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครปฐม เพื่อดําเนินการ ตามกฎหมายต่อไป

ต่อมาภายในวันเดียวกัน เวลาประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวง ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ยังได้ตรวจพบการลักลอบบรรทุกน้ําหนักเกินของผู้ประกอบการอีกหนึ่ง โดยเป็นการใช้เส้นทาง ทางหลวง 3233 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

เมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจทางหลวงชุดจับกุมได้ เข้าไปตรวจสอบพบ นาย ทรงภพฯ เป็นผู้ขับขี่ รถพ่วง 6 เหลา 22 ล้อ จํานวน 1 คัน จึงได้นํารถเข้าชั่งด้วยเครื่องชั่ง ปรากฏว่า รถบรรทุก คันดังกล่าวมีน้ําหนักรวมอยู่ที่ 64,330 กก. ซึ่งพิกัดน้ําหนักตามกฎหมายสําหรับรถประเภทนี้กําหนดไว้ที่ 50,500 กก. ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไป 13,830 กก. จึงแจ้งสิทธิ์พร้อมข้อกล่าวให้ทราบ และนําตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ดอนตูม เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้สําหรับโทษหากฝ่าฝืนบรรทุกน้ําหนักเกินจะมีโทษปรับเริ่มต้นที่ 10,000 บาท จากนั้นจะทบเพิ่ม

เป็น 30,000 บาท และกําหนดโทษขั้นสูงสุดที่ 100,000 บาท โดยผู้ที่จะถูกปรับ คือ ผู้จ้าง และผู้ให้บริการ

ขนส่งรถบรรทุกต้องรับผิดชอบค่าปรับ (พรบ.ทางหลวง 2535 มาตรา 73/2)