รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบกเข้าสักการะพระพุทธธรรมลาธิการ เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเข้ารับตำแหน่งใหม่

20

วันนี้ (4 ต.ค.66) ณ กรมพลาธิการทหารบก ถ.ติวานนท์ ต. ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี พลตรีธวัช ชาลีรัตน์ รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก เข้าสักการะ “พระพุทธธรรมลาธิการ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำกรมพลาธิการทหารบก สักการะพระมเหศักดิ์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาแปดเหลี่ยม กรมพลาธิการทหารบก เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

ประยงค์ วิลัย นสพ.การเมืองชุมชน /ภาพข่าว