โรงพยาบาลพญาไท 3 ครบรอบ 27 ปี

22

วันที่ 4 ต.ค.66 โรงพยาบาลพญาไท 3 ครบรอบ 27 ปี นพ.สุรพล โล่ห์สิริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 3 เพชรเกษม 19 นำทีมคณะผู้บริหารโดยมี คุณศุภกร พะวันนา ผู้อำนวยการสายบริหารการตลาดเครือ รพ.พญาไท – เปาโล คุณณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ ผอ.ฝ่ายการตลาด คุณนิตยา กฤตธนเวท ผอ.ฝ่ายบริหาร นพ.อภิชัย โตวณะบุตร ผช.ผอ.แพทย์ พว.ภาวิณี วัยปัทมะ ผอ.ฝ่ายการพยาบาล พร้อมแพทย์ พยาบาล พนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระภิษุสงฆ์ ตลอดบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล เพื่อเป็นศิริมงคลกันทั่วหน้า เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลพญาไท 3 ครบรอบ 27 ปี ท่ามกลางภาพลักษณ์ใหม่ทุกโซนพื้นที่ ขยายกว้างขวางเพื่อรองรับผู้ใช้บริการอย่างสะดวกสบาย พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย คับคั่งไปด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่คอยให้เอาใจใส่ดูแล