ชี้ขั้นตอน ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ปมแกนนำ กปปส

36

โฆษกศาลยุติธรรม ชี้แจงขั้นตอนประธานศาลอุทธรณ์ ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ปมแกนนำ กปปส. ร้องขอความเป็นธรรมในคดี หลังพบข่าวเผยแพร่ขั้นตอนคลาดเคลื่อน

จากกรณีที่ปรากฎข่าวโดยสำนักข่าวอิศรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย.2566 เผยแพร่เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีแกนนำรายหนึ่งในคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส. ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในคดีที่ศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 ก.พ.2564 ลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญาแกนนำ กปปส. 15 ราย ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยอ้างว่ามีผู้พิพากษาระดับสูงในศาลอุทธรณ์ 2 ราย ร่วมมือกันในการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนในการช่วยเหลือการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์หลายครั้งเพื่อให้พิจารณายกฟ้องในทุกกรรมเรื่องจะได้ไม่ต้องไปถึงศาลฎีกา โดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อต้นเดือน มิ.ย.2566 นั้น

วันนี้ (26 มิ.ย.2566) นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ได้มีการยื่นหนังสือลักษณะร้องขอความเป็นธรรมทางคดีต่อประธานศาลอุทธรณ์ เนื่องจากเป็นคดีระหว่างชั้นพิจารณาของศาลอุทธรณ์ โดยประธานศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์ได้รายงานกรณีดังกล่าวให้ประธานศาลฎีกาทราบตามขั้นตอนแล้ว ซึ่งการดำเนินการจะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาการสอบสวนข้อเท็จจริง

ของระเบียบปฏิบัติศาลยุติธรรม โดยเมื่อผลสรุปออกมาแล้วศาลอุทธรณ์จะรายงานประธานศาลฎีกาทราบต่อไป

*********************************