ต้อนรับผู้อำนวยการเขตบางซื่อคนใหม่

65

ต้อนรับผู้อำนวยการเขตบางซื่อคนใหม่ “ผอ.เจษฎา ประภาสะวัต”

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.45 น. คณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานเขตบางซื่อ และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ “นายเจษฎา ประภาสะวัต” ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการเขตบางซื่อ โดยได้กล่าวขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่มาร่วมแสดงความยินดี และได้กราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ

จากนั้น เวลา 15.15 น. นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ได้เข้าพบปะกับคณะผู้บริหารเขตบางซื่อ และกล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร การดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเขตบางซื่อ