เดินเท้าตรวจพื้นที่ถนนวงศ์สว่าง เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องภายในพื้นที่

46

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายเจษฎา ประภาสะวัต ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินเท้าตรวจพื้นที่ถนนวงศ์สว่าง ตั้งแต่สี่แยกวงศ์สว่าง ถึง เชิงสะพานพระราม 7 จากการเดินตรวจพื้นที่พบจุดที่ต้องแก้ไข โดยในพื้นสาธารณะบางจุดได้ดำเนินการแก้ไขโดยทันที บางจุดต้องติดต่อหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ส่วนในพื้นที่ส่วนบุคคลได้ทำการพูดคุยเพื่อหาแนวทางในแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม