ชลประทานพิจิตรเติมน้ำเข้าบึงสีไฟเต็มทะลุเป้าไปถึง 104%

43

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายเอกฉัตรเอี่ยมตาลชลประทานจังหวัดพิจิตรรายงาน ปริมาณน้ำในบึงสีไฟวันนี้มีน้ำนอนอยู่ในบึง 13.19 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 104.35 %

ขอชื่นชมเอาใจช่วยให้ทำสถิติเก็บน้ำในบึงสีไฟให้ได้เกิน 100% แบบนี้นานๆนะครับ..

บึงสีไฟพิจิตร ชลประทานพิจิตร