รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดงานสืบสานประเพณีกินเจจัดงาน เทศกาลกินเจ อำเภอปากเกร็ด ที่เมืองทองธานี ประจำปี 2566

32

วันนี้( 14 ต.ค.66) ที่ ลานเอาท์เล็ท สแควร์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เปิดงานประเพณีกินเจจัดงาน “เทศกาลกินเจ อำเภอปากเกร็ด ที่เมืองทองธานี” ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานประเพณีกินเจ ได้บุญอิ่มใจกับการถือศีล ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ เสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการออกร้านอาหารเจคุณภาพทั้งเมนูคาวและหวานหลายร้อยเมนูซึ่งเป็นหัวใจของงานแล้ว

ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เสริมบุญด้วยการสักการะเทพเจ้าเก้าอ๊วงฮุดโจ้ว ถวายดอกบัวประทีปประจำวันเกิดแด่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ฝากดวงแก้ปีชงเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย ชมขบวนแห่มังกรทอง สำหรับเทศกาลกินเจเป็นประเพณีที่สำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยการกินเจนั้น จะตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมสำคัญ คือ ดำารงชีวิตอยู่ด้วยอาหารที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ในช่วงเทศกาลกินเจ นอกจากเราจะรับประทานอาหารเจแล้ว ก็จะต้องปฏิบัติตนอยู่ในศีลห้า รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ ทำบุญทำทาน และนุ่งขาวห่มขาว จะถือได้ว่าเป็นการกินเจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามประเพณีกินเจที่สืบทอดกันมา

ประยงค์ วิลัย/ นสพ.การเมืองชุมชน/ ภาพข่าว