สาธิตในการดับไฟ

14

วันที่ 15 ต.ค. 2566 เวลา 10.00น.-13.00 น.ที่หมู่บ้านพิศาลท่าข้ามจากสถานีดับเพลิงบางขุนเทียน

นำโดยหัวหน้าสถานีสำเริง ผลรัตน ได้มาสาธิตในการดับไฟ คุณมรกต ผลสุวรรณ ประธานที่ปรึกษาหมู่บ้านพิศาลโครงการ 7 ท่าข้าม