“ครูหนึ่ง” สอน ซ่อม ติดตั้ง ล้าง ย้าย “แอร์” ไม่เป็นไม่คิดตังค์

12

มีรอบเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์และรอบวันอาทิตย์วันเดียว เรียนทั้งหมด 5 วัน ระยะเวลาเท่ากันทั้ง 2 รอบ เรียนตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. วันละ 6 ชั่วโมง ค่าเรียนท่านละ 6,500 บาท มัดจำจองที่เรียน 1,000 บาท หรือเต็มจำนวน ถ้ามาเป็นคู่ลดทันที 500 บาท/ท่าน

สิ่งที่จะได้รับ ได้เรียนแอร์ พร้อมตู้เย็น 1 ประตูและตู้เย็น 2 ประตูหรือโนฟอร์ด

เนื้อหาในการเรียน (ทฤษฎีและปฏิบัติจริง)

1 เรียนไฟฟ้าพื้นฐานหรือไฟฟ้าเบื้องต้น แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าคืออะไร ไฟฟ้า AC DC 220V 380V แรงสูงแรงต่ำ

2 อุปกรณ์ไฟฟ้า ตู้คอนโทรลไฟฟ้า เบรกเกอร์ ปลั๊ก แม๊กเนติก ชื่อสายไฟที่เรียกใช้ในงานไฟฟ้า การคิดค่าไฟฟ้า ขนาดของสายไฟที่เหมาะกับการใช้งานรวมถึงอุปกรณ์ควบต่างๆ

3 อุปกรณ์ในแอร์ คอมเพชเชอร์ มอเตอร์ 3 เส้น มอเตอร์ 4 เส้น มอเตอร์ 5 เส้น แผงคอยล์รัอน คอยล์เย็น แผงคอลโทรลแอร์ ชุดเซ็นเซอร์ควบคุมความเย็นภายนอก ภายใน

4 น้ำยาแอร์ สารความเย็น ที่ใช้ในงานแอร์ มี่กี่ชนิด อุณภูมิร้อนเย็น การเติมน้ำยาแอร์ น้ำมันคอมแอร์

5 รื้อ ถอด ประกอบคอยล์เย็น คอยล์ร้อนของแอร์ แต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่น

6 การต่อประกอบ วงจรไฟฟ้า ระหว่างคอยล์ร้อนคอยล์เย็นให้ทำงานได้ จำลองจากของจริง

7 งานท่อทองแดง ขนาดต่างๆ (หุน มิล) ตัด ดัด 45 90 180 องศา เชื่อม

8 การถอดแอร์เก่า การย้ายแอร์ การเก็บน้ำยาแอร์ใว้ในคอยล์ร้อน

9 การติดตั้งแอร์ การหาขนาดและบีทียูแอร์ การติดตั้งขาแอร์ การติดตั้งคอยล์ร้อนด้านนอก การติดตั้งเพจคอยล์เย็นการด้านในบ้าน

10 การล้างแอร์ การจัดเตรียมอุปกรณ์งานล้าง วิธีและขั้นตอนการล้างอย่างถูกต้อง

11 การคิดราคาค่าบริการ การพูดคุยกับทางลูกค้า วิธีการขายงาน การคิดค่าติดตั้งแอร์ แหล่งอุปกรณ์ ซื้อขายแอร์

12 ทบทวนที่เรียนถ้ามีเวลาโอกาส

สอบถามความเข้าใจ ที่กล่าวมานี้เป็นแค่หัวข้อ เรียนจริง เจาะลึกปลีกย่อยในลายละเอียดอีกมากมาย

พิกัด วิลเลจไลน์ 124/107 ซอย 4 สอบถามเพิ่มเติม เพจเรียนซ่อมแอร์ ติดตั้ง ล้าง ย้าย / พี.พี แอร์ชอร์ปแอนด์เทรนนิ่งและโทร 087-042-6642 (อาจารย์หนึ่ง)